# #
 • 05.11.2020

  Schriftelijk advies op wetsvoorstel betreffende de detentie van minderjarigen

  In december 2019 introduceerden Groen en écolo een wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet wat betreft het verbod op het opsluiten van minderjarigen. Op vraag van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer van volksvertegenwoordigers stelde het Platform Kinderen op de vlucht een schriftelijk advies op.

 • 03.11.2020

  Rapport van de AJDN: "De transitie naar autonomie voor NBMV en ex-NBMV. Raadpleging, stand van zaken en aanbevelingen."

  De Association Joseph DENAMUR, lid van het Platform, heeft onlangs een rapport gepubliceerd dat voortkomt uit haar raadplegingsproject rond NBMV en ex-NBMV in het Waalse Gewest. Het verslag is het resultaat van een aantal eerste bijeenkomsten van relevante partners en een eerste, niet-exhaustieve analyse op het gebied van de overgang van NBMV naar meerderjarigheid en autonomie.

 • 23.10.2020

  Studievoormiddag: "Naar een sterkere geestelijke gezondheidszorg voor NBMV", 26 november 2020

  Het Platform Kinderen op de vlucht en UNHCR nodigen u op donderdag 26 november graag uit voor een studievoormiddag rond de geestelijke gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarigen. Deze studievoormiddag richt zich tot alle actoren die zich inzetten voor niet-begeleide minderjarigen: voogden, begeleiders, peters en meters,vrijwilligers, leerkrachten en CLB-medewerkers, maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders, zorgverstrekkers, beleidsmakers en elk ander geïnteresseerd publiek.

Alle nieuws zien

Het Platform Kinderen op de vlucht werkt voor een betere toekomst van kinderen in migratie dankzij coördinatie, sensibilisatie, training, onderzoek en structureel beleidswerk.

View more